באילו נסיבות ניתן לתבוע הגדלת מזונות?

מזונות אשה ומזונות ילדים הם תחומים נפרדים, אבל לעיתים מככבת בהם בעיה דומה. דמי המזונות אינם מספיקים. מה אפשר לעשות?

נפתח עם הסבר קצר על הנושא שבכותרת, דמי המזונות: מזונות ילדים נפסקים לטובת ההורה המשמורן (ההורה שבאחזקתו נמצאים הילדים) – בדרך כלל האם, עד גיל 18. מזונות הילדים נפסקים בהתאם לחוק, אשר מפנה לדין העברי. על אב יהודי חלה חובה לזון את ילדיו. מזונות הילדים נפסקים עפ"י צרכיהם של הילדים. בשונה ממזונות ילדים, מזונות אשה נפסקים לאשה עד יום הגט. הכל עפ"י יכולתו של החייב – בעל יהודי. בהתאם לדין העברי, רמת חייה של האשה נקבעת בעת הנישואין בבחינת "עולה עימו ואינה יורדת עימו". כלומר, כאשר בעל מרגיל את האשה לרמת חיים מסוימת, אין הוא יכול להוריד את רמת חייה.
בניגוד לכלל סופיות הדיון, הידוע בכל תחומי המשפט, מזונות ילדים ומזונות אשה הינם שני נושאים שלעולם ניתן לפתוח, ולפנות בגינם שוב ושוב לבית המשפט, בטענה כי חל שינוי נסיבות מהותי ויש לשנותם. השינוי יכול להיות הגדלה או הפחתה של דמי המזונות.

 

מתי ניתן לפנות לביהמ"ש בבקשה להגדלת מזונות?

כאשר מדובר במזונות קטינים ובני הזוג הגיעו להסכם, טרם התנהל הליך משפטי לגופו של עניין וטרם בחן בית המשפט את צרכי הילדים ופסק מזונות, ניתן להגיש תביעה בשם הילדים למזונותיהם. תביעה זו תחשב כתביעה ראשונה למזונות ואין כל צורך להוכיח שינוי נסיבות. מאידך, הגשת תביעה לאחר שביהמ"ש כבר נתן פסק דין בעבר, מחייבת שינוי נסיבות מהותי, שלא ניתן היה לצפות בעת מתן פסק הדין.

לדוגמא, העובדה כי הילדים גדלו, אינה מהווה שינוי נסיבות מהותי, שכן ברור שביהמ"ש צפה, בעת מתן פסק הדין למזונות, את דרך הטבע, בה הילדים אמורים לגדול וכי צרכיהם משתנים בהתאם. מאידך, כאשר ישנו שינוי במצב הבריאותי של אחד הילדים או שינוי במצבו הנפשי, ניתן בהחלט לומר כי זה שינוי נסיבות שלא ניתן היה לצפות אותו בעבר. במקרה כזה, ניתן להגיש תביעה להגדלת מזונות, אשר צריכה להיות מגובה בהסבר מפורט וראיות לכך שאכן המזונות שנפסקו בעבר, אינן מספקים את צורכי הילדים, כתוצאה משינוי הנסיבות.

הדרישה לכך ששינוי הנסיבות יהיה מהותי נובעת מכך שבתי המשפט אינם רוצים לעודד התדיינויות חוזרות ונשנות באותן נסיבות, בין אותם צדדים בגין אותם ילדים. אם צד אינו מרוצה מגובה המזונות שפסק לו בית המשפט, הדרך היא לערער על פסק הדין לערכאה שלמעלה ולא להגיש תביעה נוספת להגדלה.

שונה הדבר במזונות אשה. מזונות אשה נפסקים עד יום הגט. אולם במרבית המקרים לא ניתן בהם פסק דין, שכן בדרך כלל בני הזוג (הצדדים לתביעה) מתגרשים לפני סיום בירור התביעה. במקרים בהם ניתן פסק דין, הכלל לגבי הגדלת המזונות דומה למזונות ילדים. יש להוכיח שינוי נסיבות מהותי. שינוי, שבית המשפט בעת נתינת פסק הדין, לא צפה. דוגמאות לתביעות הגדלת מזונות, הינם במקרים שהאשה מאבדת את מקום עבודתה, או חלתה במחלה קבועה או ארוכה, וכתוצאה מכך נפגעת משכורתה, או שחל שינוי בצרכיה. לעומת זאת, תביעה להקטנת גובה המזונות תוגש כאשר החיוב אמור להתבטל, למשל כאשר השתנו הנסיבות וכעת על אשה לקבל את הגט, או כאשר האשה מורדת ועוד.

באופן כללי, בתי המשפט אינם אוהבים תביעות מהסוג של הגדלת מזונות, שכן התביעות הללו גורמות להמשך התדיינות או להתדיינויות מחודשות בין אותם צדדים.

פורסם ב: מאמרים