כמה מזונות יפסקו לי?

השאלה הזו מעניינת כל הורה שעומד בפני הליך גירושין.

מכיוון שהתשובה תלויה בהרבה גורמים, תעסוק עו"ד ענבר שנהב, בעיקר בשאלה: איך נקבע סכום המזונות?

 

אז ככה: האבות בדרך כלל מודאגים מכך שסכום מזונות הילדים שייפסק בתיק הגירושין שלהם לא יהיה גבוה, על מנת שיוכלו לשאת בנטל. כשנפרדים ובונים שני בתים תוך הפרדת משקי בית, על האבות לדאוג למזונות הילדים, להוצאות האירוח של הילדים במהלך הסדרי הראיה ולבסוף, לא פחות חשוב, גם לעצמם.
מאידך, האימהות מודאגות. השאלה איך יצליחו לכלכל את ילדיהן מדמי המזונות שישלם להם האב מסובכת, בייחוד כאשר השאיפה של אותן אימהות היא לשמור עבור הילדים על רמת חיים זהה לזו שהייתה בבית טרם הפרידה.
בקיצור, הבעיה מוכרת. העוגה נשארת זהה, אולם המשפחה מתפרקת וצריך להחזיק שני משקי בית משכרם של שני ההורים ולפעמים אף משכרו של הורה אחד.

מזונות הילדים במדינת ישראל נקבעים על פי הדין הדתי. אצל יהודים, אב חב חובה אבסולוטית לצרכיו ההכרחיים של ילדיו עד גיל 6. לאחר מכן, בין גיל 6 לגיל 15 מעבר לצרכים ההכרחיים והבסיסיים נושאים ההורים בצרכיו של הילד באופן יחסי להכנסותיהם וליכולתם הכלכלית. על פי הדין הדתי, מגיל 15 והלאה, החיוב הינו "מדין צדקה", שכן ההנחה היא שקטין בגיל כזה כבר יכול לעבוד ולהשתכר מספיק למחייתו בכוחות עצמו.

ביהמ"ש לענייני משפחה הוא סמכות ייחודית לדון במזונות ילדים. רק כאשר שני הצדדים מסכימים להתדיין בבית הדין הרבני בעניין זה, מקבל בית הדין הרבני סמכות לדון ולקבוע את מזונות הילדים.
לח' שמשתכר 5,500 ₪ נטו בחודש ואשתו שמשתכרת 7,500 ₪ נטו בחודש, נפסקו דמי מזונות בסך 3,000 ₪ בכל חודש עבור מזונות שני קטינים בני 14 ו- 16.
סכום המזונות נקבע בהתאם לגובה המשכורות של ההורים. כאשר על האב מוטלים הצרכים הכרחיים של הקטינים ואילו על האם מוטלים מלוא הצרכים שאינם הכרחיים של הקטינים.
לי' שמשתכר 10,000 ₪ נטו בחודש ואשתו שמשתכרת 2,500 ₪ נטו בחודש, נפסקו דמי מזונות בסך 4,000 ₪ בכל חודש עבור מזונות שני קטינים בני 6 ו-7, כאשר עליו לשאת גם במחצית תשלום המשכנתא. סכום המזונות נקבע כך שהאב ישא במלוא צרכי הקטינים, לאור גובה השתכרותו לעומת גבוה השתכרותה של האם.
לפ' שמשכתר 7,000 ₪ נטו בחודש ואשתו מקבלת קצבת ביטוח לאומי בסך 2,500 ₪ לחודש, נפסקו דמי מזונות בסך 2,700 ₪ לילד בן שנתיים. סכום המזנות נקבע כך שהאב ישא בצרכיו ההכרחיים של הקטין וכן במלוא הוצאות המעון עד השעה 13:00, שכן האם אינה עובדת ומקבלת קצבה. קצבת האם אמורה לספק את צרכיה בלבד.

 

על פי מה נקבעים המזונות?
מזונות הילדים אכן מוטלים על האב, אולם המגמה שהולכת וגוברת בבתי המשפט, היא שיש גם להתחשב בגובה שכרה של האם וכן בפוטנציאל השתכרותה, ללא קשר לגילו של הקטין. על האב לשלם מזונות עבור ילדיו מיום שמוגשת התביעה או מהיום שנפרדים ההורים (אם עושים זאת בהסכמה) עד שכל ילד מגיע לגיל 18, כאשר בצבא (במהלך שירות סדיר) ישלם האב שליש מסכום דמי המזונות שנפסקו.
הקריטריונים לחישוב דמי המזונות הם בראש ובראשונה צרכיהם של הילדים, זאת בייחוד אם לילדים יש צריכם פיסיים או נפשיים מיוחדים. אלה יילקחו בחשבון בעת קביעת המזונות. מעבר לכך נקבע הסכום על פי רמת ההשתכרות של שני ההורים בפועל והן בהילקח בחשבון פוטנציאל ההשתכרות של שני ההורים והאם פוטנציאל זה בא לידי ביטוי במלואו.

במידה והילדים נמצאים במשמורת האב, לא ישלם האב דמי מזונות לאם, אולם יתכנו מקרים שישלם לה "דמי אירוח" עבור אירוח הילדים במסגרת הסדרי הראיה אצלה.

 

סכום המזונות משולם מדי חודש בחודשו, כאשר הסכום צמוד למדד המחירים לצרכן.
כמו כן, ההורה המשמורן הוא זה שמקבל אליו את קצבת הילדים מהביטוח הלאומי כתוספת לסכום דמי המזונות.
במדינת ישראל, בשונה ממדינות מערביות בעולם, אין נוסחה מדויקת לפיה ניתן לחשב את דמי המזונות. עם זאת, ניתן להעריך אותם על פי גבוה שכרם של שני ההורים, הצרכים של הילדים ורמת החיים לה הורגלו.
סכום המינימום למזונות ילד אחד הינו 1,100 ₪ בחודש, כאשר לסכום הנ"ל מתווסף חלקו של הילד בהוצאות הדירה ושכ"ד (כשליש) וכן מחצית מעלויות נוספות כגון גן פרטי. סכום זה נקבע בפסיקת בתי המשפט. דמי מזונות אלו אינם קבועים בחוק ובמידה ויש מספר רב יותר של ילדים והשתכרותו של האב נמוכה מאוד, יתכן ודמי המזונות יהיו אף נמוכים מהמינימום הנ"ל.
חשוב להדגיש כי חישוב דמי המזונות אינו נעשה על ידי הכפלת סכום המינימום עבור כל ילד. ככל שיש יותר ילדים סכום המזונות גדל בסך הכללי, אולם קטן באופן יחסי לכל ילד.

 

תתעודדו: אחרי הגירושין המצב באמת נעשה קשה, אולם כמה שנים מאוחר יותר, פוגשים את בן הזוג החדש וכן מתבססים ומתקדמים בעבודה והמצב נראה טוב יותר. העוגה גדלה (וכן הילדים) והרווחה הכלכלית בהתאמה.
למרות הקושי הכלכלי, אם החלטת להיפרד, אל תתנו לכך להשפיע על החלטתכם, אלא עשו החלטות כלכליות נבונות. יום שעובר לא חוזר והחיים עם משהו שאינו מתאים לכם, אינו שווה את ה"חסכון" הכלכלי.
האמור להן מתייחס אך ורק בנשוא מזונות ילדים. מזונות אישה הן תחום אחר לגמרי, בו נעסוק בשבוע הבא.

פורסם ב: מאמרים