מהו סכום דמי המזונות המגיעים לאישה?

במרבית תיקי הגירושין, נשים לא מודעות למכלול הזכויות שלהן בקשר לדמי המזונות.

זכות האישה למזונות עד יום הגט הינה זכות חשובה מאוד בהליך הפרידה.

אז מתי בדיוק מגיעים לאישה דמי מזונות מבעלה ומהו הסכום? סדרת שאלות-תשובות בנושא הבוער

 

חוסר המודעות בעניין זכות האישה לקבל דמי מזונות קיים באופן מובהק גם אצל נשים וגם אצל גברים העומדים בפני הליך של גירושין או פרידה.
מרבית האנשים סבורים שכשמדובר במזונות, מדובר במזונות ילדים בלבד. לא כך הוא הדבר. במדינת ישראל, לאישה נשואה יש הזכות לקבל דמי מזונות עד יום הגט. רוצה לומר: תפקידו של הבעל לפרנס את אשתו מהיום בו נישאו ועד היום בו הם מתגרשים. זכות זו של האישה הנשואה הינה זכות הלכתית. זכות האישה למזונות קיימת כאשר האישה נמצאת עם הבעל ורוצה לחיות עימו או כאשר אין סיבה להתגרש והבעל הוא זה שרוצה את הגט.

 

כיצד נקבעים מזונותיה של האישה:
מזונותיה של האישה נקבעים על פי רמת החיים לה הורגלה האישה בתקופת הנישואין. הרציונל שעומד בבסיס קביעה זו מגיע מההלכה היהודית בה נקבע כי אישה "עולה עימו ואינה יורדת". היקף המזונות נקבע על פי רמת החיים שהורגלה אליה האישה. מעבר לרמת החיים ישנם קריטריונים נוספים לקביעת גובה דמי המזונות לאישה ובהם השתכרותו של הבעל, השתכרותה של האישה ובדיקת צרכיה.
בית המשפט בודק תחילה ובאופן כללי את מצבה הכלכלי של האישה, הן ממשכורתה (אם היא עובדת) והן מרכושה. אציין כי אין לאישה חובה לצאת לעבוד, על פי ההלכה היהודית. אישה צריכה למלא את החובות שלה, אולם הם אינם כוללים יציאה לעבודה.
זכות נוספת של האישה, במסגרת מזונות, הינה קורת גג ובשפה המשפטית – הזכות למדור. הכלל הוא, שהבעל חייב לספק לאשתו קורת גג, בדיוק כפי שהוא חייב לספק לה בגדים ואוכל. אולם השאלה העיקרית הינה איזו קורת גג עליו לספק לה?
בהתאם להלכה אין משנים את מדורה של האישה "מנווה היפה לנווה הרע". גם כאן הרציונל נובע מהכלל שרמת החיים של האישה, אליה הורגלה במהלך הנישואין, לא תיפגע.
מכאן, שאישה יכולה לתבוע מבעלה מדור ספציפי. רוצה לומר: דרישה כי במסגרת הזכות למזונות, תישאר האישה להתגורר בביתם הספציפי של בני הזוג ולא בבית או דירה חלופית. אין ספק כי הדבר פוגע באופן קשה ביותר בזכותו הקניינית של הבעל, שבבעלותו במרבית המקרים מחצית מהנכס. כל עוד ניתנה לאישה הזכות להמשיך ולהתגורר בבית, אין הוא יכול למכור את חלקו ולהשתמש בו.

 

איפה נקבעים מזונות האישה?
מזונות אישה יכולים להיקבע הן בבית המשפט לענייני משפחה (בית המשפט האזרחי) והן בבית הדין הרבני. לשתי הערכאות השיפוטיות הללו סמכות מקבילה בנושא מזונות אישה. היינו, אישה יכולה להגיש תביעה למזונותיה בשתי הערכות ואילו בעל יכול להגיש תביעת גירושין בבית הדין הרבני ולכרוך אליה את סוגיית מזונות האישה.

 

מתי לא מגיעים לאישה דמי מזונות?
במרבית המקרים בהם לאישה לא מגיעים דמי מזונות מבעלה הינם במקרים בו היא עובדת ושכרה מגיע לגובה צרכיה. אם היא יכולה לספק לעצמה לבד את רמת החיים אליה הורגלה וצרכיה, אין היא זכאית לדמי מזונות. במקרים בהם האישה מרוויחה רק חלק מהסכום שהיא זקוקה לו לסיפוק צרכיה, היא תתבע רק את ההפרש.
בנוסף, ישנם כללים בדת היהודית אשר שוללים מהאישה את זכותה למזונות. למשל אישה שבגדה בבעלה, אישה שמרדה (לא ממלאת את חובותיה ההילכתיות), אישה שעזבה ובתנאי שעזבה מרצונה ולא בגלל נסיבות התלויות בהתנהגותו של הבעל.

 

האם מגיעים דמי מזונות לאישה שנישאה בנישואין אזרחיים?
הדעות בעניין מזונותיה של האישה שנישאה בנישואין אזרחיים חלוקות, בייחוד לאור העובדה שהזכות למזונות עפ"י החוק הינה זכות הלכתית. עם זאת, בתי המשפט פוסקים מזונות לאישה שנישאה בנישואין אזרחיים על פי הזכות ההלכתית או על פי דני החוזים והתנהגות הצדדים לפני הסכסוך.

אוסיף כי ישנם עוד סוגי מזונות אישה. למשל, מזונות אישה מדין מעוכבת מחמתו להינשא לאחר, אשר נקבעים כאשר הבעל מחויב לתת גט לאשתו ואינו נותן לה אותו. במצב כזה, האישה איננה יכולה להינשא לאחר. היא נשואה לבעלה ועל כן עליו להמשיך ולפרנס אותה עד אשר יואיל וייתן לה את הגט. כל עוד היא מעוכבת מחמתו להינשא לאדם אחר, הוא יפרנסה.
מזונות מעיזבון לאלמנה, אשר התפרנסה מבעלה והוא הלך לעולמו. מזונות אלו הינם חוב של העיזבון, אשר קודם לחלוקת הכספים ליורשים. מטרת המזונות הללו היא להבטיח מבחינה כלכלית את האלמנה שהייתה תלויה כלכלית בבעלה.

 

מזונות האשה משפיעים על משא ומתן:
פעמים רבות גובה דמי המזונות לאישה שנקבע משפיע מאוד על הליך המשא ומתן, וסיום הסכסוך בהסכם גירושין כולל. כאשר נקבעים מזונות גבוהים, האישה אינה ממהרת להתגרש, כיוון שהיא מקבלת בכל חודש סכום אשר מאפשר לה להמשיך את רמת החיים לה הורגלה במהלך הנישואין. במקביל, הבעל רוצה מאוד להתגרש ולהפסיק את החיוב במזונות האישה. מאזן האימה הנ"ל בא לידי ביטוי בדרך כלל בהסדר הרכושי או בגובה המזונות של הילדים, בהסכם הגירושין הכולל.
מאידך, כאשר נפסקים לאישה מזונות אישה נמוכים, או כאשר לא נפסקים לה מזונות כלל, האישה רוצה להתגרש ואילו לבעל אין סיבה למהר ולהעניק לאישה את הגט. במצב כזה, מאזן האימה הוא הפוך והאישה תסכים לעשות ויתורים גדולים יותר על מנת לקבל את הגט ולזרז את התהליך.

פורסם ב: מאמרים