משפט שלמה

סוגיית ההגירה, לטעמי, הינה הסוגיה הקשה ביותר במשפטים בין הורים להם ילדים קטינים משותפים. לא פעם לאחר שנפרדים ההורים, מחליט ההורה המשמורן (בדרך כלל האם) אשר לו המשמורת על הילדים, כי ברצונו להגר לחו"ל.

במקרים כאלו נכפית על ההורה שאינו משמורן סיטואציה בה עליו לבחור האם להיאבק על ילדיו על מנת להשאירם בישראל, או שיאפשר להם להגר עם ההורה המשמורן בתמורה לקיום הסדרי ראיה.
נוצרת מחלוקת קשה בין ההורים, כשבניגוד למחלוקות על רכוש ואפילו על הסדרי ראיה, במקרה הגירה קשה שבעתיים להגיע לפשרה. מחד, האם אשר רוצה להגר מסיבות שונות כגון: תעסוקה חדשה בחו"ל, תעסוקה של בן זוגה הנוכחי בחו"ל, ארץ מוצאה הוא לא ישראל, משפחתה המורחבת גרה בחו"ל ועוד.
מאידך, האב אשר רוצה וזכאי להיות שותף מלא בגידול ילדיו ואינו מעוניין בעזיבתם את הארץ. ברור כי העתקת מקום מגוריהם של הקטינים לחו"ל, תביא באופן טבעי, להתרופפות הקשר שלו עימם.
פעמים רבות, כאשר מוגשת תביעת הגירה ע" ההורה המשמורן, מוגשת תביעת משמורת על ידי ההורה שעד עכשיו לא הייתה בידיו המשמורת. תביעה זו מוגשת על מנת לקבל את המשמורת על הילדים, להשאירם בארץ ולגדל אותם כהורה משמורן.

 

בתביעות הגירה ישנם שלושה פתרונות: 

  1. ההגירה תתבצע והילדים יעברו להתגורר עם ההורה המשמורן בחו"ל. במצב כזה יקבעו הסדרי ראיה עם ההורה שאינו מהגר. הסדרי הראיה יהיו הן בארץ והן בחו"ל, תלוי באפשרות הכלכלית העומדת לרשות ההורים.
  2. הילדים יישארו בארץ עם שני ההורים ותוכנית ההגירה לא תצא לפועל.
  3. הילדים יועברו למשמורת ההורה שנשאר בארץ וההורה שרצה להגר, יהגר ללא הילדים ויקבעו עימו הסדרי ראיה בין אם בחו"ל ובין אם בארץ.

כשבית המשפט בוחן את תביעת ההגירה המוגשת על ידי ההורה שרוצה להגר עם הילדים הקטינים לחו"ל, הוא בוחן את טובת הילדים. מושג "טובת הילד" הוא כללי ורחב ונבחן באופן פרטני בכל מקרה. בתביעות מסוג הגירה ישנם קריטריונים רבים לפיהם נמדדת טובת הילד. למשל, מידת הנכונות של ההורה המשמורן כי הילדים ישמרו על קשר עם ההורה הלא משמורן שנשאר בארץ, סיבת רצון ההגירה, המדינה אליה מתכוונים להגר, המרחק בין ישראל לאותה מדינה, היכולת הכלכלית לספק את צרכי הילדים בחו"ל, היכולת ליישם את הסדרי הראיה שיקבעו עם ההורה שנשאר בארץ, גילם של הילדים, רצונם של הילדים (במידה והם בגיל מתאים להביע את רצונם), מסוגלות הורית של כל אחד מההורים ומיהו ההורה המתאים יותר לגדל את הילדים.

 

בפועל, על מנת להכריע בתביעות הגירה, ביהמ"ש ממנה מומחה. המומחה מוסר את חוות דעתו בעניין הגירתם של הקטינים אל מחוץ לארץ. המומחה בוחן את מסוגלותם ההורית של שני ההורים לגדל את ילדיהם, את הרצון של הילדים ואת הקשר של הילדים לשני ההורים.
אין חולק כי טובתו של כל ילד היא לגדול בקרבת שני הוריו. אולם, במכלול השיקולים נבחנת גם סוגיית חופש התנועה וכבוד האדם של ההורה שרוצה להגר ומצד שני, נבדקת זכותו של ההורה המתנגד להגירה לגדל את ילדיו ולחיות בקרבתם.
תיקי הגירה הם קשים, שכן כל החלטה תהיה בבחינת הפסד חמור לאחד מההורים.

פורסם ב: מאמרים