מזונות ילדים קטינים:

עפ"י חוקי מדינת ישראל, דין מזונות קטינים יהודים נקבע על פי ההלכה היהודית.
על אב חובה לזון את ילדיו הקטינים. גובה המזונות נקבע על פי צורכי הילדים, ותלוי גם ביכולתו הכלכלית של האב.
לאחרונה החלה מגמה חדשה בבתי המשפט לענייני משפחה, מגמה שמטרתה ליצור שוויון בין ההורים. בהתאם למגמה זו, יש להתחשב גם בגובה שכרה של האם, או בפוטנציאל ההשתכרות שלה, כאשר קובעים מזונות לקטינים.
כאשר הצדדים אינם יהודים, דמי מזונות נקבעים על פי יחס הכנסות בין הורים. אם הורים מרוויחים שכר זהה, הנטל יהיה זהה.
כל ילד זכאי למזונות מהוריו. זוהי זכות בסיסית של כל ילד, והיא אינה מותנית בדבר.
בין אם הוריו של ילד הם נשואים, בין אם הילד הובא לעולם מרצון, ובין אם כל אחד מהם נמצא במערכת יחסים אחרת, הקטין תמיד זכאי למזונות.

 

מזונות אשה:

אשה נשואה זכאית למזונות מבעלה בסכום שיאפשר לה לשמור על רמת החיים לה הורגלה בעת חייהם המשותפים של בני הזוג. הזכות למזונות עומדת לאשה מבעלה עד ליום הגירושין.
יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם נשללת זכותה של אישה למזונות. למשל, כאשר מרוויחה ממקום עבודתה סכום כסף שיכול לספק את צרכיה, כאשר אישה עזבה את בעלה ללא כל סיבה מוצדקת מבחינה הלכתית, או כאשר האשה אינה מקיימת את חובותיה.
לאחרונה אף הכיר ביהמ"ש העליון גם במזונות של ידועה בציבור.

 

מזונות מדין מעוכבת מחמתו להינשא לאחר:

זהו סוג נוסף של מזונות אישה. מזונות מסוג זה נפסקים לאישה, כאשר הבעל חויב לתת לאשתו גט על ידי בית הדין הרבני והוא מסרב לתת לה אותו. בסיטואציה כזו, הבעל משאיר את האשה נשואה לו, ועל כן עליו לפרנס אותה בדרך של מזונות אשה, מדין "מעוכבת מחמתו להינשא לאחר".

 

מזונות מן העזבון:

כאשר אדם הולך לעולמו ומשאיר תלויים – כגון אשה וילדים קטינים, יש להם הזכות לתבוע מזונות מעזבונו של המנוח. מזונות אלו הינם בבחינת חוב של העזבון.
גובה המזונות במקרים כאלו, נקבע בעיקר עפ"י היקף העזבון, צורכי התובעים ושאר הרכוש הכספים העומדים לרשותם.

השוני המהותי בין מזונות מן העיזבון לדמי מזונות רגילים:

מזונות מן העיזבון הינם מזונות ממקור כספי נדלה. רוצה לומר – רכושו של אדם שנפטר, ושאינו מייצר מקורות הכנסה חדשים ונוספים. במרבית המקרים, ההתייחסות לעיזבון היא כאל מקור כספי מוגבל. מאידך, מזונות רגילים מסופקים על ידי אדם שעובד ומשתכר, ויכול לספק את מזונות התלויים בו, באופן שוטף.

לפרטים נוספים אודות דמי מזונות, מומלץ לקבוע פגישת ייעוץ – סוף מעשה במחשבה תחילה.